Aviation English Center


Aviation English Center, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, 28.04.2014 tarihinde yayınlamış olduğu, SHT-66L-HS Dil Yeterliliği Hizmet Sağlayıcısı Yetkilendirme Talimatı kapsamında, Hava Aracı Bakım personelinin Dil Yeterliliği Sınavlarını gerçekleştirmek maksadıyla yetkilendirilmiştir.
Sınav sistemi ve sınav başvuruları hakkında detaylı bilgiye yukarıda belirtilen başlıklardan ulaşabilir veya kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.

Aviation English Center ailesi olarak sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dileriz.

Test Sistemi
 1. Aviation English Center tarafından oluşturulan sınav soruları;
  1. Dört seçeneklidir.
  2. Dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama konularını içerir.
  3. Testlerde kullanılan terminoloji uçak bakım dokümanlarından referans alınmıştır.
  4. Örnek Sorular için tıklayınız.
 2. Sınav soru sayısı 80, süresi 120 dakikadır.
 3. Dil yeterliliği değerlendirilmesi bütün konuların yer aldığı tek oturumlu bir sınavla yapılır ve 0’dan 100’e kadar puanlanır. Her soru için eşit puan dağılımı yapılır. Sınavdan alınan puan adayın sonuç notunu gösterir.
 4. A ve B grubu olacak şekilde iki ayrı test kitapçığı oluşturulmuştur.
 5. Sınavlar, Sınav Talimatı esaslarına uygun olarak yapılmaktadır.
 6. Sınavda 10 adet dil bilgisi, 15 adet kelime bilgisi, 15 adet çeviri, 15 adet paragraf, 15 adet boşluk doldurma, 10 adet cümle tamamlama sorusu olacak şekilde hazırlanmıştır.
 7. Aşağıda tanımlı personel; bu Talimat kapsamında yapılacak sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 45 puan almış seviyesinde olmalıdır,
  1. Hava aracı bakım lisansı almak isteyen personel,
  2. Bakım kuruluşlarınca onaylayıcı veya destek personeli olarak yetkilendirilecek personel,
  3. Kalite denetçisi olarak yetkilendirilecek teknisyenler,
  4. Motor, yardımcı güç ünitesi, iniş takımı, komponent veya parça üzerinde CRS düzenlemek üzere yetkilendirilecek personel,
  5. SHY-145 kuruluşunda OJT eğitmeni olarak yetkilendirilen veya yetkilendirilecek personel,
  6. SHY-66 Lisans sahibi ve SHT-M IR M.A801 kapsamında bakım çıkış sertifikası düzenleyen personel.
 8. APU, iniş takımı, komponent , parça üzerinde işlem yapmak için onaylı bakım kuruluşlarınca yetkilendirilecek teknik personel 100 tam puan üzerinden en az 30 puan almış olmalıdır.
 9. SHY-145 veya SHY-147 kuruluşlarınca, teorik ya da pratik eğitmen olarak yetkilendirilen veya yetkilendirilecek personel 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmalıdır.
 10. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belgelerin geçerliliği, sınava girilen tarihten itibaren beş yıldır. Bu Talimat kapsamında yapılan sınavda 95 ve üzeri not alınması halinde belge sahibinin tekrar sınava girmesine gerek yoktur.
Sınav Talimatı
 1. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
 2. Yanında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Kopya Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır.
 3. Cevaplamaya geçmeden önce Test kitapçıklarınızda basım hatası olup olmadığını kontrol ediniz, test kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı ve aday numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda test kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Test Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
 4. Cevap anahtarı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C.Kimlik numaranızı mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
 5. Cevap anahtarına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işlemler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde adayın o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP ANAHTARINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işlemler kesinlikle değerlendirilmez.
 6. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
 7. Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
 8. Adaylar sınava gelirken elektronik veya basılı doküman, defter, kitap, sözlük, not, boş kağıt, cep telefonu, her türlü kayıt ve haberleşme cihazı vs. gibi şeylerin yanlarında veya yakınlarında bulundurmamaları, sınav salonuna sokmamaları konusunda uyarılmışlardır. Buna rağmen yanlarında bu tür materyalleri getirenlerin, bunları sınav sonrasında sınav gözetmenine sınav başlamadan teslim etmeleri gerekir. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
 9. Adaylar ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu adaylar kesinlikle sınava alınmaz. Bir şekilde girmişlerse sınavları geçersiz sayılır.
 10. Biraz sonra dağıtılacak test kitapçığında testle ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR” denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
 11. Sınavınız bittiğinde cevap anahtarınızı ve test kitapçığınızı sınav gözetmenlerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
 1. Dil Yeterliliği sınav başvurularının yapılabilmesi için sınav ücretinin yatırılarak banka dekontunun alınması ve sınav başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
 2. Sınav ücreti 350 (Üçyüz elli) TL. dir; Sınav ücreti; : AEC ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. adına, Denizbank Yeşilköy Şubesi (Şb. Kodu 9220), 7657110-352 Hesap numaralı, TR22 0013 4000 0076 5711 0000 09 IBAN numaralı hesaba yatırılır. Ödemesi eksik olan başvurular işleme alınmaz.
 3. Aşağıda belirtilen kurumlarla “Kurumsal İndirim Anlaşması” yapılmıştır;
  • Turkish Technic & Turkish Engine Center
  • Atlantic Flight Academy
  • BONAIR Havacılık
  • MNG Airlines & MNG Jet
  • Davut Havacılık ve Eğitim Okulu A.Ş.
  • TDT Havacılık
  • Asal Technic
  • Askeri Kurum ve Kuruluşlarda Görevli Personel
  • Özel Gökjet Havacılık Meslek Lisesi
  • Total Technic LTD. ŞTİ.
  • Seres Havacılık A.Ş.
  • Prima Havacılık
  • Skyline Teknik Eğitim A.Ş.
  • MyTechnic Mro
  • Free Bird Airlines
  • Kaan Havacılık
  • Zorlu Air
  • Genel Havacılık A.Ş.
  • Amac Aerospace
  • MC Havacılık
  • Top Air
  • Uls Havayolları Kargo Taşımacılık A.Ş.
  • Körfez Havacılık Turizm ve Ticaret A.Ş.
  • Emair Havacılık ve Ticaret A.Ş.
  • Setair Hava Taşımacılığı ve Hizmetleri A.Ş.
  • Alpteknik Havacılık San. Tic. A.Ş.
  • Sancak Havayolları A.Ş.
  • TCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
  • ACT Havayolları A.Ş.
  • Ayjet Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı
  • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Türk Eğitim SEN Üyeleri
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (UZAYTEM)
  • Öğrenciler
  • Diğer Kurumlar için bizi arayabilirsiniz.
  a) Söz konusu kurumlarda çalışan adaylar için Sınav Ücreti 250 TL. olarak uygulanacaktır.
  b) Adayların indirimden faydalanabilmesi için başvuru belgelerine o kurumda çalıştıklarına dair herhangi bir belgenin fotokopisini eklemesi gerekmektedir.
 4. Sınav başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 5. Sınav başvuru formu için tıklayınız.
 6. Sınav randevusundan en az onbeş gün önce ulaşmayan başvurular işleme alınmaz.
 7. Adayın banka dekontunu ve başvuru formunu doğrudan sınav merkezine giderek veya e-posta veya faks ile Aviation English Center’a göndermesi durumunda, aday başvurusunu tamamlamış sayılır ve kayda alınır.
 8. Aviation English Center başvuru geliş sırasına göre randevuları vermek zorundadır. Hiçbir adaya öncelik verilemez. Sınav kontenjanının dolması durumunda başvuran aday Aviation English Center’ın yapacağı müteakip sınava planlanır ve aday bilgilendirilir.
 9. Sınav randevuları ve diğer bilgiler www.aviationenglishcenter.com internet sayfasında yayınlanır. Randevular planlandıktan ve bildirildikten sonra değişiklik yapılamaz.
Kurallar
 1. Adaylar sınav randevusundan en az on beş dakika önce, bildirilen adreste, belirtilen sınav salonunda gerekli kayıtların yapılması için T.C Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı ile birlikte hazır bulunmalıdırlar.
 2. Adaylar sınava kendilerine tahsis edilen yerde girmelidirler.
 3. Sınavlara başlamadan önce adayların kimlik tespiti yapılır, sınav yoklaması imzalatılır.
 4. Sınav salonlarında kamera kayıt sistemi bulunmaktadır. Ayrıca Sınavlar esnasında her sınav salonunda en az iki gözetmen görevlendirilir.
 5. Adayın kimliğinden şüphe duyulduğunda sınavın sonunda mutlaka adaya kendi el yazısıyla kimliğini açıklayan birkaç cümle yazdırılıp adayın bunu imzalaması sağlanır. “Kopya Tutanağı” na eklenir ve vakit geçirmeden SHGM’ye bildirilir.
 6. Adayın başka birisinin yerine sınava girdiği anlaşıldığında sınava başlaması engellenir ve sınav salonu dışına davet edilir. Adayın salon dışına çıkmak istememesi durumunda sınava devam etmesine müsaade edilir ancak sınav kağıdı değerlendirmeye tabi tutulmaz ve söz konusu aday ve başkasının adına sınava giren adaylar tutanakla tespit edilerek vakit geçirmeden SHGM’ye bildirilir. Fiziksel şiddete başvurma eğiliminde olduğundan şüphenilen aday için Güvenlik Sorumlusu bilgilendirilerek gerektiğinde müdahale etmek üzere müteyakkız durumda olması sağlanır.
 7. 6.madde de izin verilenler dışında, adayların sınav esnasında elektronik veya basılı doküman, defter, kitap, sözlük, not, boş kağıt, cep telefonu, her türlü kayıt ve haberleşme cihazı vs. gibi şeylerin yanlarında veya yakınlarında bulundurmaları, sınav salonuna sokmaları, üzerlerinde olduğu halde sınav salonuna girmeleri, sınav süresince sorularla ilgili aldıkları notları dışarı çıkarmaları veya buna teşebbüs etmeleri, sınav için kullanılan her türlü malzemeye kötü amaçlı etkide bulunmaya kalkışmaları gibi tutum ve davranışlar kopya olarak değerlendirilir.
 8. Sınava girmeyen öğrenciler varsa, Sınav Gözetmenleri bunlara ait cevap anahtarları sayar ve tam olduğu saptandıktan sonra zarfa konularak güvenlik altına alır.
 9. Her adaya bir test kitapçığı verildikten sonra kitapçıklarda basım hatası olup olmadığının tespiti için adaylardan test kitapçıklarının hızlı bir şekilde kontrol edilmesi istenir. Sayfası eksik, basım hatası vb. kitapçık varsa, düzgün olanla değiştirilmesi için Sınav Koordinatöründen yedek test kitapçığının temin edilmesi sağlanır.
 10. Adaylara verilecek cevaplama süresi, cevap anahtarı ve test kitapçığı üzerinde yapacakları ön işlemlerden sonra, Sınav Gözetmeni “SINAV BAŞLAMIŞTIR” dediği andan itibaren hesaplanır.
 11. Sınava, randevu saatinde başlanır. Sınav başladıktan sonra, sistemle ilgili önlenemeyen teknik arızalar haricinde durdurma, ara verme veya geri dönme yapılmamalıdır.
 12. Sınav sırasında adayların acil sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin verilmez. İzin verilen öğrenciye Sınav Koordinatörünün belirleyeceği bir kişi nezaret eder. İzin verilen adaya ek süre verilmez. Adayın test kitapçığını ve cevap anahtarını salon dışına çıkartmasına izin verilmez.
 13. Sınavın başlangıcındaki ilk onbeş dakika ve sınav bitiminden önceki son onbeş dakika adayların salonu terk etmesine izin verilmez.
 14. Adaylar sınav esnasında, hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan sınav kağıdını ve araç gereci kullanırlar, bunları sınav bitiminde eksiksiz teslim ederler.
 15. 4.madde de izin verilenler dışında, adayların sınav esnasında elektronik veya basılı doküman, defter, kitap, sözlük, not, boş kağıt, cep telefonu, her türlü kayıt ve haberleşme cihazı vs. gibi şeylerin yanlarında veya yakınlarında bulundurmaları, sınav salonuna sokmaları, üzerlerinde olduğu halde sınav salonuna girmeleri, sınav süresince sorularla ilgili aldıkları notları dışarı çıkarmaları veya buna teşebbüs etmeleri, sınav için kullanılan her türlü malzemeye kötü amaçlı etkide bulunmaya kalkışmaları gibi tutum ve davranışlar kopya olarak değerlendirilir.
 16. Sınav öncesinde veya sınav esnasında meydana gelebilecek yangın, deprem vb. sebeplerle sınavların yapılamaması durumunda Hizmet Sağlayıcı tarafından mümkün olan en yakın tarihte aynı adaylar için tekrar sınav tarihi belirlenir ve duyurulur. Bu durumda sınava girecek adaylardan tekrar ücret talep edilmez.
Cezai Müeyyideler

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan SHT-66L-HS talimatı esaslarına göre uygulanacak cezai işlemler aşağıda belirtilmiştir;

 1. Her türlü kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday hakkında hazır bulunan sınav komisyonu üyeleri tarafından kopya tutanağı tutulur ve sınav yerinden uzaklaştırarak sınavı geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar, kopya işlemi yapılan sınavın tarihinden itibaren oniki ay içinde tekrar sınava alınamazlar.
 2. Hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenen kopya tutanağı yedi iş günü içerisinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.
01.12.2022 tarihi itibari ile sınav ücreti 450 tl,anlaşmalı kurumlar için 350 tl olacaktır.
Sınav İtirazı
 1. Dil Yeterliliği sınav itirazlarının yapılabilmesi için itiraz ücretinin yatırılarak banka dekontunun alınması ve sınav itiraz formunun doldurulması gerekmektedir.
 2. İtiraz ücreti 100 (Yüz) TL. dir. Sınav itiraz ücreti; AEC Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. adına, Denizbank Yeşilköy Şubesi (Şb. Kodu 9220),7657110-352 Hesap numaralı,TR22 0013 4000 0076 5711 0000 09 IBAN numaralı hesaba yatırılır. Ödemesi eksik olan itiraz başvuruları işleme alınmaz.
 3. Sınav itiraz formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 4. Sınav itiraz formu için tıklayınız.
 5. İtiraz başvuruları sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Aviation English Center’a ulaştırılmalıdır. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan itiraz başvuruları Aviation English Center tarafından dikkate alınmaz.
 6. Adayın banka dekontunu ve itiraz başvuru formunu doğrudan sınav merkezine giderek veya e-posta veya faks ile Aviation English Center’a göndermesi durumunda, aday başvurusunu tamamlamış sayılır ve kayda alınır.
 7. Sınav sonucu değişirse itiraz ücreti adaya iade edilir.
 8. Sınav sonucu adaya e-posta ile gönderilir.
 9. Aviation English Center usullere uygun olarak yapılmayan yeniden değerlendirme talepleri ile yeniden değerlendirilmesi tamamlanarak notu kesinleşmiş sınavlara yönelik mükerrer itirazları değerlendirmez.

SHT-66L-HS DİL YETERLİLİĞİ SINAV TARİHİ

Sınav Tarihi

20.01.2023

Son Başvuru Tarihi

30.12.2022

Sınav Yeri

AVIATION ENGLISH CENTER SINAV MERKEZİ - BEYLİKDÜZÜ

Bir Sonraki Sınav Tarihi